Ngân hàng ABBank Chi nhánh Bắc Ninh

  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 0222 3893 068
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh Bắc Ninh

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Bắc Ninh


Các chi nhánh khác