Ngân hàng ABBank Quận Hải Châu Đà Nẵng

Ngân hàng An Bình có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải Châu.

 • PGD Trưng Nữ Vương

  391 Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

 • PGD Phan Chu Trinh

  193 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

 • PGD Hùng Vương

  195 Hùng Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

 • Chi nhánh Đà Nẵng

  179 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng