Ngân hàng ABBank Thành Phố Pleiku Gia Lai

Ngân hàng An Bình có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Pleiku.

  • PGD Pleiku

    162B2 Hai Bà Trưng, Phường Yên Đỗ, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

  • Chi nhánh Gia Lai

    106 Lê Lợi, Phường Hoa Lư, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai