Ngân hàng ABBank Quận Cầu Giấy Hà Nội

Ngân hàng An Bình có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Cầu Giấy.