Ngân hàng ABBank Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Ngân hàng An Bình có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hai Bà Trưng.

  • PGD Trần Khát Chân

    288 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

  • PGD Phố Huế

    42 Tô Hiến Thành, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

  • PGD Lò Đúc

    126 Lò Đúc, Phường Đông Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội