Ngân hàng ABBank Quận Long Biên Hà Nội

Ngân hàng An Bình có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Long Biên.