Ngân hàng ABBank Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Ngân hàng An Bình có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ngô Quyền.

  • PGD Lạch Tray

    Số 5 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

  • PGD Ngô Quyền

    Số 1 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng