Ngân hàng ABBank Quận 3 Hồ Chí Minh

Ngân hàng An Bình có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 3.

  • PGD Lý Thái Tổ

    162 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

  • PGD Minh Khai

    126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh