Ngân hàng ABBank Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân hàng An Bình có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.

  • Chi nhánh Khánh Hoà

    22 Thái Nguyên, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

  • PGD Nha Trang

    54 Ngô Gia Tự, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa