Ngân hàng ABBank Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế

Ngân hàng An Bình có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Huế.

  • Chi nhánh Thừa Thiên Huế

    26 Hà Nội, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

  • PGD Đông Ba

    209 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Hoà, Tỉnh Thừa Thiên Huế

  • PGD Nguyễn Huệ

    100 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế