Ngân hàng ABBank Huyện Phổ Yên Thái Nguyên

Ngân hàng An Bình có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phổ Yên.

  • QTK Phổ Yên

    213 Đường Trung Tâm, Thị trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên.