Ngân hàng ABBank Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên

Ngân hàng An Bình có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Nguyên.

  • QTK Mỏ Bạch

    120/1 Đường Dương Tự Minh, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

  • Chi nhánh Thái Nguyên

    140 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên