Ngân hàng ABBank Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh

Ngân hàng An Bình có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Ninh.

  • Chi nhánh Bắc Ninh

    Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh